Đất nền thổ cư tại Hồ Chí Minh

  3.550 tỷ 20 X 42
Diện tích: 818 m2
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1345
  1.6 tỷ 6.35 X 20
Diện tích: 126 m2
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1344
  1.8 tỷ 5 X 33
Diện tích: 166 m2
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1343
  4.4 tỷ 46 X 36
Diện tích: 821 m2
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1342
  2.8 tỷ 5 X 21
Diện tích: 105 m2
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1341
  1.2 tỷ 5 X 24
Diện tích: 124 m2
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1340
  1.2 tỷ 5 X 23
Diện tích: 115 m2
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1339
  26 tỷ 14.5 X 63
Diện tích: 902 m2
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1338
  1.4 tỷ 5 X 16
Diện tích: 80 m2
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1327
  6.5 tỷ 20 X 50
Diện tích: KXĐ
0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1308
  750 triệu 3 X 7
Diện tích: KXĐ
1 1 SHR Pháp lý:
Mã:1306
  1.050 tỷ 4 X 10
Diện tích: KXĐ
1 1 SHR Pháp lý:
Mã:1305
  800 triệu 5 X 16
Diện tích: 80 m2
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1302
  1.150 tỷ 9 X 32
Diện tích: 344 m2
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1301
  3.7 tỷ 6 X 50
Diện tích: KXĐ
0 0 0 SHR Pháp lý:
Mã:1299
  2 tỷ 43 X 4
Diện tích: 80 m2
0 0 0 CCVB Pháp lý:
Mã:1295
  3 tỷ 3 X 4
Diện tích: KXĐ
0 0 0 CCVB Pháp lý:
Mã:1294
  2 tỷ 2 X 2
Diện tích: KXĐ
0 0 0 CCVB Pháp lý:
Mã:1293
  3 tỷ 4.5 X 7.3
Diện tích: 19 m2
2 2 2 SHR Pháp lý:
Mã:1286
Top
Tin đã lưu