Nhà phố - Biệt thự Hóc Môn

  1.85 tỷ 4.2 X 10
Diện tích: KXĐ
1 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1378
  1.970 tỷ 4 X 15
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHR Pháp lý:
Mã:1371
  850 triệu 4 X 10
Diện tích: KXĐ
2 2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1358
  3.9 tỷ 5 X 35
Diện tích: KXĐ
3 1 SHR Pháp lý:
Mã:1319
  1.240 tỷ 4 X 10
Diện tích: KXĐ
2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1315
  1.1 tỷ 3.5 X 9
Diện tích: KXĐ
2 1 SHC Pháp lý:
Mã:1313
  2.350 tỷ 4 X 14
Diện tích: KXĐ
1 1 SHR Pháp lý:
Mã:1304
  2.450 tỷ 5 X 15
Diện tích: KXĐ
1 0 SHR Pháp lý:
Mã:1303
Top
Tin đã lưu